Waxing

waxing

Waxing for the face and body.

Lip Wax - 10 mins $19
Chin Wax - 10 mins
$22
Lip & Chin Wax - 15 mins $29
Under Arms Wax - 15 mins
$25
Half Arm Wax - 20 mins
$32
Female Bikini Wax - 20 mins
$29
Female G-String Bikini Wax - 25 mins
$33
Female Brazilian Wax - 40 mins
$65
Female Brazilian Wax (4-6 weekly) - 30 mins
$55
Half Leg Wax - 20 mins
$38
3/4 Leg Wax - 25 mins
$45
Full Leg Wax - 40 mins
$68
Mens Chest & Back - 45 mins
$99
Mens Back - 25 mins
$49
Mens Chest - 20 mins
$50
Brow & Brazilian Combo $70